traders custom_top_html:no
default debug random = 2 / type = LIST / detected = LIST
BTC
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸글로벌
 • 18,865,296 KRW
 • 17,064.13 USD
▼ -0.0% -2,132 KRW 832 BTC
빗썸
 • 19,026,000 KRW
 • 17,209.49 USD
▼ -1.4% -266,000 KRW +0.7% +138,880 KRW 2,019 BTC
업비트
 • 19,046,000 KRW
 • 17,227.58 USD
▼ -0.4% -83,000 KRW +0.8% +158,880 KRW 7,219 BTC
코인원
 • 19,031,000 KRW
 • 17,214.01 USD
▼ -1.4% -264,000 KRW +0.8% +143,880 KRW 3,985 BTC
빗파
 • 18,927,063 KRW
 • 17,120.00 USD
▼ -0.6% -110,720 KRW 10,668 BTC
ETH
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸글로벌
 • 572,201 KRW
 • 517.57 USD
▼ -0.0% -86 KRW 15,023 ETH
빗썸
 • 577,000 KRW
 • 521.91 USD
▼ -1.7% -10,000 KRW +0.8% +4,530 KRW 18,010 ETH
업비트
 • 577,000 KRW
 • 521.91 USD
▼ -0.3% -1,900 KRW +0.8% +4,530 KRW 74,463 ETH
코인원
 • 576,900 KRW
 • 521.82 USD
▼ -1.7% -9,700 KRW +0.8% +4,430 KRW 20,139 ETH
빗파
 • 573,782 KRW
 • 519.00 USD
▼ -0.6% -3,648 KRW 102,466 ETH
DOVE
 • 571,122 KRW
 • 516.59 USD
▲ +0.0% +0.062 KRW 44 ETH
XRP
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸글로벌
 • 619 KRW
 • 0.56 USD
▲ +0.0% +0.014 KRW 2,951,098 XRP
빗썸
 • 626 KRW
 • 0.57 USD
▲ +0.2% +1 KRW +0.7% +4 KRW 138,233,997 XRP
업비트
 • 625 KRW
 • 0.57 USD
▼ -0.3% -2 KRW +0.6% +4 KRW 867,798,355 XRP
코인원
 • 626 KRW
 • 0.57 USD
▲ +0.1% +0.900 KRW +0.8% +5 KRW 168,280,870 XRP
빗파
 • 623 KRW
 • 0.56 USD
▲ +3.4% +20 KRW 104,912,121 XRP
LTC
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸글로벌
 • 78,040 KRW
 • 70.59 USD
▼ -0.0% -10 KRW 44,363 LTC
빗썸
 • 78,700 KRW
 • 71.19 USD
▼ -1.5% -1,200 KRW +0.9% +721 KRW 48,219 LTC
업비트
 • 78,770 KRW
 • 71.25 USD
▲ +1.7% +1,290 KRW +1.0% +791 KRW 193,582 LTC
코인원
 • 78,650 KRW
 • 71.14 USD
▼ -1.6% -1,300 KRW +0.9% +671 KRW 16,461 LTC
빗파
 • 78,269 KRW
 • 70.80 USD
▼ -0.2% -175 KRW 124,657 LTC
DOVE
 • 78,084 KRW
 • 70.63 USD
▲ +0.0% +0.004 KRW 326 LTC
BCH
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸글로벌
 • 297,980 KRW
 • 269.53 USD
▼ -0.0% -41 KRW 7,430 BCH
빗썸
 • 301,200 KRW
 • 272.44 USD
▼ -1.4% -4,200 KRW +1.0% +2,894 KRW 18,911 BCH
업비트
 • 301,400 KRW
 • 272.62 USD
▲ +1.4% +4,050 KRW +1.0% +3,094 KRW 70,271 BCH
코인원
 • 302,000 KRW
 • 273.17 USD
▼ -1.5% -4,700 KRW +1.2% +3,694 KRW 9,583 BCH
DOVE
 • 321,253 KRW
 • 290.58 USD
▼ -0.0% -0.000 KRW 1 BCH
ETC
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸
 • 7,000 KRW
 • 6.33 USD
▲ +0.4% +30 KRW +1.3% +89 KRW 170,996 ETC
업비트
 • 8,585 KRW
 • 7.77 USD
▲ +1.4% +120 KRW +24.2% +1,674 KRW 765,626 ETC
코인원
 • 7,745 KRW
 • 7.01 USD
▼ -0.1% -10 KRW +12.1% +834 KRW 6,777 ETC
빗파
 • 6,924 KRW
 • 6.26 USD
▲ +2.2% +146 KRW 71,995 ETC
DOVE
 • 6,820 KRW
 • 6.17 USD
▲ +0.0% +0.002 KRW 184 ETC
QTUM
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸글로벌
 • 2,885 KRW
 • 2.61 USD
▲ +0.0% +0.416 KRW 83,786 QTUM
빗썸
 • 2,916 KRW
 • 2.64 USD
▲ +1.5% +42 KRW +1.0% +30 KRW 229,580 QTUM
업비트
 • 2,910 KRW
 • 2.63 USD
▼ -0.2% -5 KRW +0.8% +24 KRW 767,300 QTUM
코인원
 • 2,924 KRW
 • 2.64 USD
▲ +1.6% +47 KRW +1.3% +38 KRW 29,035 QTUM
EOS
거래소 시세 변동(24h) 프리미엄 거래량(24h)
빗썸글로벌
 • 3,202 KRW
 • 2.90 USD
▼ -0.0% -0.807 KRW 1,159,913 EOS
빗썸
 • 3,221 KRW
 • 2.91 USD
▼ -2.5% -83 KRW +0.9% +27 KRW 2,046,837 EOS
업비트
 • 3,225 KRW
 • 2.92 USD
▲ +0.3% +10 KRW +1.0% +31 KRW 7,596,183 EOS
코인원
 • 3,220 KRW
 • 2.91 USD
▼ -2.9% -95 KRW +0.8% +26 KRW 827,447 EOS
빗파
 • 3,198 KRW
 • 2.89 USD
▼ -1.8% -59 KRW 2,271,990 EOS
ESN
거래소 시세 변동(24h) 거래량(24h)
DOVE
 • 2 KRW
 • 0.002 USD
▲ +0.0% +0.000 KRW 0 ESN
List of Articles
번호 제목 추천 수 조회 수 글쓴이 날짜
21056 [11월 4주차 주간분석] 공포에 사서, 환희에 팔아라 file 1 761
EUNSA
2020.11.24
21055 [에임리치 투자전략 리포트] 한 차원 높아진 비트코인 상승 목표…'다음 구간 준비 중' file 0 1150
에임리치
2020.11.20
21054 [비트코인/일간분석] 9,800$부터 시작된 상승패턴? file 0 1056
EUNSA
2020.11.20
21053 @.@ 비트코인캐시 에어드랍 6 file 3 1302
네오카인드
2020.11.19
21052 [비트코인/일간분석] 알트코인 이제 시작이다 file 1 1711
EUNSA
2020.11.17
21051 [11월 3주차 주간분석] 알트코인 농사를 지어보자 file 0 1754
EUNSA
2020.11.16
21050 [비트코인/일간분석] 비트코인캐시 현재상황!? file 0 2042
EUNSA
2020.11.15
21049 [비트코인/일간분석] 과열현상을 보이는 비트코인 1 file 1 2367
EUNSA
2020.11.13
21048 [에임리치 투자전략 리포트] 매물 소화 중인 비트코인… 알트코인 상승장도 준비해야 file 0 2030
에임리치
2020.11.13
21047 DMST 왜 오른거야? file 0 1972
쟁글선생님
2020.11.13
21046 [비트코인/일간분석] 불트랩 주의, 단기조정 가능성 1 file 1 2174
EUNSA
2020.11.12
21045 [비트코인/일간분석] 강세유지를 위한 핵심지지선? 2 file 1 2301
EUNSA
2020.11.11
21044 [비트코인/일간분석] 가상자산 상승세를 이끈 요소들? 1 file 2 2491
EUNSA
2020.11.10
21043 [11월 2주차 차트분석] 일보후퇴 이보전진 file 1 2396
EUNSA
2020.11.09
21042 [11월 1주차 차트분석] 비트코인 폭주, 알트코인은 ? 3 file 3 3201
EUNSA
2020.11.06
21041 [Xangle 신용도평가] 쟁글, 시총 10위권 프로젝트 ‘테조스’ 신용도평가…6개 항목 모두 ‘High’ 이상 받은 첫 결과 file 0 3006
쟁글선생님
2020.11.03
21040 [10월 4주차 차트분석] 단기조정 주의할 것 2 file 1 4035
EUNSA
2020.10.27
21039 [10월 3주차 차트분석] 과연 불장은 오는가? 1 file 1 4778
EUNSA
2020.10.22
21038 [에임리치 투자전략 리포트] 비트코인 매수세, 알트코인으로 확산 조짐 1 file 0 4401
에임리치
2020.10.22
21037 [에임리치 투자정보 리포트] 암호화폐 초보 가이드: 캔들 차트의 패턴과 실전 매매 활용법(1) 1 file 0 4291
에임리치
2020.10.21
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1053 Next
/ 1053
default debug random = 2 / type = LIST / detected = LIST